Google+

Değerlerimiz

Değerlerimiz
Ancak ortak değerlere önem vererek ve çalıştığımız herkesi ortağımız gibi görerek, misyonumuzu gerçekleştirebiliriz.
Güvenilirlik

100 yılı aşan ticari denetimimizin temeli güvenilirliktir.

Personele Saygı

TECDE Group çalışanlarının sonsuz özverisi ile bugünlere ulaşmış olup, geleceğe de çalışanları ile yürüdüğünün bilincindedir.

Kalite ve Mükemmeliyetçilik

TECDE Group kalite anlayışını her zaman daha iyisini yapma ilkesine dayanmaktadır.

Çevreye Saygı

TECDE Group yaşadığımız dünyanın çocuklarımızdan alınan bir emanet olduğunu bilinciyle faaliyetini sürdürmektedir.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar

Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hâkim, bilgili, işini seven, yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takım olarak çalışırız. Taşeronlarımızın gelişimi için de katkı sağlayarak onları eğitmeyi ve aynı prensipler doğrultununsa hareket etmeyi sağlarız.

İnsan Sağlığını Korumak

Projelerde ve hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.