Google+

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk
Sevgi ve Emeğin Işığında Bilginin Yeşerdiği Bir Okul MALATYA - YEŞİLYURT - Nihat Tecdelioğlu Ortaokulu
Biz, ilimizin en önemli eğitim kurumlarından biri olmak için varız. Bu görevi bize içinde bulunduğumuz bu bölgenin her yönü ile kalkınmaya ilerlemeye olan ihtiyacı yüklemektedir. Biz, öğrencilerimizi, gelişimsel rehberlik anlayışı ile beden, zihin, ahlak ve milli, manevi duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde akademik başarıyı yakalamış, demokrasiyi içselleştiren, ülkesine bağlı, milli kültür ve değerlerini benimseyen, buradan hareketle evrensel değerlere katkı sunan, yaşam boyu öğrenmeyi esas alan, yaşam becerisi kazanmış, çağın ve geleceğin bireyleri olarak yetiştirmek için varız.

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında okulumuz Beyaz Bayrak Ödülüne layık görülmüştür. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Malatya Okuyor Kampanyası´nda ilk on okul arasındayız. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 4(Dört) öğrencimiz Anadolu
Lisesi´ni kazanmıştır.

Kütüphane, Spor salonu, Fen Laboratuvarı ve BT(Bilgisayar) sınıfı bulunan okulumuz 19 derslikten oluşmaktadır.

Nihat Tecdelioğlu Ortaokulu Sayfası İçin Tıklayınız...
 

Malatya Battalgazi Anaokulu
37-72 aylık çocuklarımızın fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel gelişmelerine destek olmak; yaparak, yaşayarak öğrenme ortamlarını oluşturmak; onlara sevgi, saygı işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve ahlaki değerlere bağlı,kendine güvenen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen; dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak.

Okul Öncesi Eğitimde; çocuklarımızın çağdaş uygarlığın yaratıcı, yapıcı, seçkin bireyleri olarak yetişmelerinde; anne babaların kendi eğitimlerini sürekli kılmak ve çocuklarının eğitimlerinde vazgeçilmez olmaları için ekip ruhuyla, pozitif enerjiyle okul öncesi eğitimini toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmak amacıyla çalışmak ve projeler üretmek..

Malatya Battalgazi Anaokulu İçin Tıklayınız... ​

  • @ g